Forside > Afdelinger > Bo- og Genoptræningen > Afdelingens målsætning

Afdelingens målsætning


Personalet på Bo- og Genoptræningen arbejder tværfagligt med afsæt i Hvidbogens rehabiliteringsbegreb. Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og /eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. (Hvidbog om rehabilteringsbegrebet- Rehabilitering i Danmark 2004

 
Rehabiliteringsmål
 
I samarbejde med beboeren og denne pårørende, opstiller teamet og sagsbehandler mål for rehabilteringsforløbet. Målene vil være individuelle og afhængige af den enkelte persons ressourcer, behov og ønsker.
Vi tilstræber, at der er en overføringsværdi mellem rehabilteringen i Bo- og Genoptræningen og beboerens livssituation. 
 
På Bo- og Genoptræningen afholder teamet møde hver 2. uge for at sikre, at der arbejdes mod samme mål og for at tydeliggøre årsagen til teamets faglige indsatser. Målsætningen sker løbende i samarbejde med beboeren for at sikre inddragelse, engagement og motivation. Beboeren tilbydes en gang månedligt at deltage på teammøderne.
 

  

 

 
 

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften 73, 7400 Herning Tlf 9628 4700 Fax 9628 4710