Forside > Afdelinger > Bo- og Genoptræningen > Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Herunder kan du finde praktiske oplysninger om Bytoften Bo- og Genoptræning.

Savner du yderligere oplysninger, er du velkommen til at se i vores pjece eller kontakte afdelingen.

I menupunktet Download kan du åbne og udskrive brochurer om Bo- og Genoptræning.
 

Visitation

Borgere fra hele landet kan visiteres til Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.

Se under Visitation.
 

Takster og betaling

Beboeren betaler selv bl.a. følgende ydelser:

  • TV-pakke
  • mad
  • rengøring
  • vask
  • diverse

Beboerens egenbetaling opkræves månedsvis bagud fra Bytoftens administration.

Gældende priser: se under Takster og betaling

Husleje
Husleje indgår i taksten, som betales af din kommune.
 
Se nærmere under Takster og betaling
 
El, vand og varme
El, vand og varme indgår i taksten, som betales af din kommune.
 
TV-pakke
EnergiMidt er leverandør på TV-pakker. Som standard er lejligheden tilmeldt "den lille pakke" og den betales over egenbetaling som opkræves fra Bytoftens administration.

Det vil være muligt at tilkøbe flere kanaler hvis ønske herom.

Adgang til Internet kan ligeledes leveres via bredbånd fra EnergiMidt

Kost og logi
Under det midlertidige genoptræningsophold bor man i sin egen lejlighed på ugens hverdage. I weekenderne er det muligt at være hos pårørende eller andet netværk. Det er også muligt at være i afdelingen i weekenderne, hvor det sociale samvær samt inddragelse i almen daglig livssførelse er i fokus.

Beboeren tilmelder sig en kostordning efter behov. Typisk vil man være tilmeldt en fuldkostordning, hvor det er muligt at framelde måltider, hvis man f.eks. er hjemme i weekenden eller på besøg. 

Vask og rengøring
Der er mulighed for, at rengøring af egen lejlighed og vask af eget tøj er en del af botræningen. Man sørger i så fald selv for vaskepulver, rengøringsmiddel osv. Aftales ved indflytning.

Hvis ikke dette er aktuelt, tilmeldes man centrets rengøring samt vaskeri. Dette betales separat.

Forsikring
Det anbefales at beboerne tegner deres egen indboforsikring.

Besøgstider

Af henyn til beboerens aktiviteter og træning, er pårørende velkomne til besøg på hverdage mellem kl 15-21 og i weeekender og på helligdage mellem kl 10-21.30. Såfremt det ønskes, kan pårørende, efter aftale, inviteres med til træning.
 
Telefontider
Af hensyn til beboerens aktiviteter og træning, henstiller vi til, at pårørende ved behov for at tale med personale, ringer mellem kl 13-15 eller mellem 18.30-19.30
 
Gæster
Der er mulighed for at lave mad i eget tekøkken. Vi opfordrer til, at beboeren medbringer en kaffemaskine, så der kan serveres kaffe til gæster.
 
Ledsagelse
Ledsagelse ud af huset varetages af beboerens netværk.
  
Tandlæge
Ved særlige behov ansøges om at blive tilknyttet regionens specialtandpleje.
Afhængig af tilgængeligheden kan man frit vælge hvorvidt man beholder tandlæge som før indflytning i Bo-og Genoptræning.
 
Læge
Man vælger praktiserende læge i Herning ved indflytning. Der er ikke tilknyttet en fast læge til afdelingen
 
Transport
Under genoptræningsopholdet kan der være følgende muligheder for transport
  • Handicapkørsel v Midttrafik, visiteres ved betalingskommune
  • Kørsel til læge. Visiteres gennem opholdskommune, borgerservice
  • Bytoftens busser kan reserveres til afdelingsture med personale

Supplerende aktivitetstilbud
Vi opfordrer netværket til at ledsage og i øvrigt være engageret i mulige aktiviteter i aften-og weekend timerne. Personalet er gerne behjælpelige med råd og vejledning, mulige aktiviteter, praktisk oplæring hvis behov herfor, idésparring osv.

Menuplan                


 

Kontakt Bo- og Genoptræning:

  

Afdelingsleder
Lissi Thuen 
direkte tlf. 96 28 47 37
Mobil 30 62 17 37
Mail: koblt@herning.dk

Personalekontor                                                              tlf. 96 28 47 27                                                      mailadresse kobbg@herning.dk

Sikker mail: social.sec@herning.dk


 

 

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften 73, 7400 Herning Tlf 9628 4700 Fax 9628 4710