Forside > Afdelinger > Bo- og levemiljø 5. sal

Bo- og levemiljø 5. sal

Bo- og levemiljø

Bo- og levemiljøet 5. sal er en afdeling af Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.

Afdelingen er et permanent botilbud efter lov om almenboliger § 105 stk. 2 og servicelovens § 85 og §83, der henvender sig til voksne personer med erhvervet og ikke fremadskridende hjerneskade. Afdelingen er tæt knyttet til Bofællesskabet 6. sal.

Bo- og levemiljøet er indrettet med plads til kørestole og andre hjælpemidler.

Der er 7 lejligheder i afdelingen på 5. sal. 

Målgruppe
 
Målgruppen er mennesker med betydelig og varigt kognitivt og fysisk funktions tab som følge af erhvervet hjerneskade, der har behov for støtte til at være til stede i og deltage i et fællesskab, og hvor støtten er påkrævet i beboerens vågentimer. Beboere der yderligere vil have behov for individuel tilrettelagt støtte i eget hjem og eller personlig pleje og praktisk bistand.
 
Funktionsevnetabet vil typisk være kendetegnet af:
 
 • Kognitive dysfunktioner (f.eks. nedsat impulskontrol, planlægningsevne, dømmekraft, empati, hukommelse, opmærksomhed, orienteringsevne, vågenhed, sprogforståelse, sproglig udtryksevne, ændring af personlighed).
 • Kropslige funktionsbegrænsninger (f.eks. lammelser eller nedsat muskelstyrke)
 • Aktivitetsbegrænsninger (f.eks. nedsat evne til at klare stress, nedsat evne til at påtage sig almindelige opgaver og krav, nedsat evne til at drage omsorg for sig selv, nedsat evne til at færdes selvstændigt over længere afstande).
 • Deltagerbegrænsninger (f.eks. nedsat evne til interpersonelt samspil og kontakt, nedsat evne til at deltage i socialt samspil, nedsat evne til samtale, nedsat evne til selvstændigt at deltage i fritids- og beskæftigelsestilbud).
  
Minimumskrav 
 • Kognitivt:
  Evne til at forstå korte og konkrete verbale, visuelt præsenterede meddelelser. 
  Evne til med moderat støtte at organiserer, planlægge og problemløse.
 • Aktivitet og deltagelse:
  I stand til med støtte at følge op på planlagte aktiviteter, at indgå i sociale sammenhænge, at deltage i aktiviteter.
  Evne til med støtte at styre daglige funktioner og evne til at klare dele af den personlige hygiejne.
  Ønske om at indgå i beskyttet beskæftigelse, skånejob, skole eller aktivitets- og samværstilbud.
  Ønske om i fritiden at deltage i rekreative aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

Undermenu

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften 73, 7400 Herning Tlf 9628 4700 Fax 9628 4710