Forside > Afdelinger > Bocentret > Præsentation

Præsentation

BOCENTRET

Bocentret blev i foråret 2013 dannet ved sammenlægning af 2 eksisterende afdelinger: Afd.1 og Afd.2.
 
Bocentret fungerer i dag som én afdeling med etagefællesskaber på hhv. 1.-2. og 3.-4. etage.
 
BOCENTRET omfatter boligerne i Bytoften 75, 1.-4. sal, som er et botilbud efter Serviceloven til voksne personer med fysiske funktionsevnetab eller senhjerneskader.
 
Læs mere om tilbuddet her.
 
 
 
Tekst af Søren Rasmussen, Bytoften 75
 
 

 

 

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften 73, 7400 Herning Tlf 9628 4700 Fax 9628 4710