Forside > Afdelinger > Bofællesskabet 6. sal

Bofællesskabet 6. sal

 

Bofællesskabet 6. sal er en afdeling af Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.
 
Bofællesskabet er et permanent botilbud efter lov om almenboliger § 105 stk. 2og servicelovens § 83 og § 85, der henvender sig til voksne personer med betydelig og varig fysisk og kognitiv funktionsnedsættelse på baggrund af medfødt hjerneskade, f.eks. cerebral parese eller en skade erhvervet i barndommen.
 
Bofællesskabet er indrettet med plads til kørestole og andre hjælpemidler.
 
Der er 6 lejligheder og en fælleslejlighed i bofællesskabet.
 
Målgruppe
Målgruppen er voksne personer med betydelig og varig fysisk funktionsnedsættelse som følge af medfødt eller tidlig erhvervet hjerneskade.
 
Funktionsevne tabet vil typisk være kendetegnet af
·         Kognitive dysfunktioner (f.eks. nedsat evne til planlægning, nedsat evne til problemløsning, dømmekraft, nedsat opmærksomhed, nedsat evne til sproglig udtryksevne)
·         Kropslige funktionsbegrænsninger (f.eks. nedsat ledbevægelighed, nedsat muskelstyrke, forstyrret muskeltonus, nedsat evne til frembringelse af sammenhængende velartikuleret tale)
·         Aktivitetsbegrænsninger (f.eks. nedsat evne til at tilegne sig færdigheder, nedsat evne til at varetage husførelse, økonomiske transaktioner, omsorg for sig selv, nedsat evne til at færdes selvstændigt over længere afstande)
·         Deltagerbegrænsninger (f.eks. nedsat evne til at selvstændigt at skabe og vedligeholde relationer, nedsat evne til selvstændigt at deltage i fritids- og beskæftigelsestilbud).
 
 
Minimumskrav
·         Kognitivt
Intakte følelsesfunktioner, temperament og personlighed. Evne til med moderat støtte at organisere, planlægge og problemløse. Selvindsigt.
 
·         Kropsligt
Kontrol over enkelte viljebestemte bevægelser og kunne reagere på eksterne stimuli.
·         Aktivitet og deltagelse
Evne til at forflytte sig fra sæde til sæde i samme niveau, evne til at styre daglige funktioner og evne til at klare dele af den personlige hygiejne. Ønske om at deltage i sociale sammenhænge i Bofællesskabet.
Ønske om at indgå i beskyttet beskæftigelse, skole eller aktivitets- og samværstilbud min 3 af ugens hverdage. Ønske om i fritiden at deltage i rekreative aktiviteter.
Evne til basalt interpersonelt samspil.


 

 

 

Undermenu

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften 73, 7400 Herning Tlf 9628 4700 Fax 9628 4710