Forside > Afdelinger > Bofællesskabet 6. sal > Hvad har vi focus på?

Hvad har vi focus på?

 

Vi har fokus på at skabe et varmt miljø med fokus på de sociale relationer.
 
Neuropædagogik
 
Vi arbejder ud fra den neuropædagogiske tankegang. Gennem udredning af den enkeltes adfærd, vanskeligheder og ønsker, udarbejder vi kompenserende strategier, der sikrer den enkelte bedst mulige betingelser for at mestre egen hverdag.
 
Selv- og medbestemmelse
 
Vi vægter den enkelte beboers selv- og medbestemmelse meget højt.
Den enkelte beboer medinddrages i planlægningen af hverdagen.
Der afholdes beboermøde i bofællesskabet hver 14. dag.
 
På centerniveau har beboerne indflydelse via repræsentation i beboerråd og centerråd og i boligforeningens afdelingsbestyrelse.
 
Pårørendesamarbejde
 
Vi betragter pårørende som en væsentlig og betydningsfuld samarbejdspartner.
 
Vi tilstræber at indgå i dialog om vores tilbud i det omfang den enkelte beboer ønsker det og sammen med fx. forældre at støtte den unge i overgangen fra ung til voksen og at bo i egen lejlighed.
 
Vi arrangerer pårørendesamtaler minimum 1 gang årligt.
Vi tilstræber at invitere til fælles pårørendesammenkomster 2 gange årligt.
 
”Centerliv”
 
Vi opfordrer vore beboere at deltage i aktiviteter arrangeret af ”Centerliv”.
 
Hver tirsdag og fredag aften er der mulighed for at mødes med øvrige beboere i centret omkring planlagte aktiviteter.

 

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften 73, 7400 Herning Tlf 9628 4700 Fax 9628 4710