Forside > Afdelinger > Neuropædagogisk Team

Neuropædagogisk Team

Teamet er en del af Bytoften Bo- og Aktivitetscenter og er oprettet i henhold til Servicelovens § 85.

Ydelsen består i hjemmevejledning til personer med medfødt hjerneskade og/eller erhvervet hjerneskade, der på grund af betydelig nedsat fysisk funktionsevne, herunder kognitiv dysfunktion, har behov for støtte og vejledning.

Teamet er tværfagligt og består af ergoterapeuter og pædagoger med fagspecifik viden indenfor området.

 

Målgruppe:

 

Neuropædagogisk Team tilbyder hjemmevejledning til personer med medfødt hjerneskade og/eller erhvervet hjerneskade.

Modtagergruppen er borgere mellem 18 og 65 år.

 

Borgeren har typisk én eller flere af nedenstående kendetegn:

·        funktionsnedsættelse der er af indgribende karakter

         i hverdagslivet

·        vanskeligt ved at tage initiativ, planlægge, udføre

         dagligdagsopgaver

·        vanskeligt ved at overskue konsekvens af egne valg

         og handlinger

·        vanskeligt ved at strukturere døgnet

·        vanskeligt ved at indgå i sociale sammenhænge

·        hukommelses- og koncentrationsproblemer

·        manglende forståelse for egen situation

·        nedsat kontrolfunktion

·        er motiveret og kan profitere af hjemmevejledning

 

Den neuropædagogiske indsats

Hjemmevejledningen ydes i den hjerneskaderamtes egen

bolig.

Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i skadesplacering og følgevirkninger heraf.

En individuel samarbejdsaftale udarbejdes i samarbejde med borgeren, og eventuelt dennes pårørende, ud fra den visiterede § 141 handleplan.

Med udgangspunkt i samarbejdsaftalen tilbydes blandt andet:

 

 

Brochure vedrørerende Neuropædagogisk Team, Madgruppe samt ydelsesbeskrivelse findes under punktet "Download"

 

 

Undermenu

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften 73, 7400 Herning Tlf 9628 4700 Fax 9628 4710