Forside > Brugerindflydelse > Beboerråd

Beboerråd

 
Der er beboerråd i alle døgnafdelinger. Organisering er tilpasset den enkelte afdelings rytme og beboersammensætning.
 
Beboerrådene er aktive omkring beboernes hverdag og trivsel.
 
Kontakt de enkelte botilbud for at høre mere om beboerindflydelsen.
 
Det er beboerrådets hovedformål:
 
At være kontaktled mellem døgnafsnittets beboere og centrets ledelse
 
At arbejde for et godt miljø i boenheden
 
At fremme beboernes medindflydelse på relevante områder.
 
Virksomhed:
 
- Beboerrådet formidler beboernes ønsker og forslag samt klager til ledelsen og samarbejder med personalet ved løsning af evt. problemer i dagligdagen
 
- Beboerrådet varetager en observatørpost i centrets bestyrelse
 
- I samarbejde med ledelse og personale indbyder beboerrådet efter behov til beboermøde samt til fællesmøde, hvori deltager beboerråd, forstander og  en personalerepræsentant
 
- Beboerrådet samarbejder med ledelse og personale vedr. arrangementer som f. eks. pårørendedag og ferieture.

  

 

Tidligere referater:

24.11.2010

29.4.2009

28.1.2009

 

 

 

 

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften 73, 7400 Herning Tlf 9628 4700 Fax 9628 4710