Forside > Overordnet målgruppe

Overordnet målgruppe

Den selvejende institution Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er et landsdækkende bo- og dagtilbud til voksne borgere med et fysisk handicap og/eller med en senhjerneskade. Målgruppen er personer med en let, moderat eller svær skade. Alder ved indflytning og/eller start i dagtilbud er 18-60 år.

Der er 76 døgnpladser og 43 dagpladser. Ca. 25 borgere i de tilstødende gårdhuse får hjælp fra en afdeling af den kommunale hjemmepleje, der også har til huse på Bytoften.

Gårdhusene og højhusene samt fælles lokaliteter som nærbutik, køkken, cafeteria, aktivitetscenter og administration er  "forbundne kar" med overdækket gangareal.

Ydelserne tilbyder vi efter serviceloven:  §107, §104, §85, §83

Definition af borgere med senhjerneskade / erhvervet hjerneskade:

Personer, som efter 2 års alderen har pådraget sig en varig hjerneskade. Skaden er som udgangspunkt ikke progredierende. Der kan f.eks.være tale om følgende diagnoser:

Kranietraume, Blodprop i hjernen, Hjerneblødning, Opløsnings-/misbrugsskader, Godartet tumor i hjernen, Iltmangel-skade, Hjernebetændelse, Hjernehindebetændelse, Postcommotionelt syndrom.

Definition af personer med fysisk handicap:

Personer med et fysisk handicap hvor et sygdomsforløb kan være stationært eller progredierende. Det kan være følgende diagnoser:

Spastikere, personer med et medfødt fysisk handicap, Scleroseramte,Trafikskadede.

 
   

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften 73, 7400 Herning Tlf 9628 4700 Fax 9628 4710