Forside > Værdier og værdibaseret ledelse

Værdier og værdibaseret ledelse

Ordentlighed

For os betyder ordentlighed at vi er professionelle, er grundige og udviser omhu. Vi tager ansvar og er engagerede, når vi i den daglige refleksion sætter vores faglighed i spil for at skabe de bedste betingelser for det gode liv.

Fagligheden skal vokse og udvikle sig i takt med de opgaver, der skal løses.

Vilje til handling

At vi har vilje til handling vil sige, at vi er åbne for forandringer og at vi tør gå nye veje. Vi er nysgerrige og udfordrer " plejer" og rutinen.

Vi vil aktivt inddrage og involvere hinanden og opmuntre hinanden til at skabe det liv, der giver størst  mulig livskvalitet.

Indlevelse

Indlevelse vil sige, at vi er lyttende og interesserede i hinandens livssituationer. Vi har øje for, at hvert menneske er unikt og har sin særlige forståelse af verden.

Indlevelse forudsætter en spørgende tilgang til andet menneske. Vi kan ikke vide, men kun spørge til, hvad "det gode liv" er for den anden.

Anerkendelse

Vi anerkender hinanden på trods af forskelligheder og med respekt for det enkelte menneskes særlige interesser, ønsker og behov.

Anerkendelse skal sikre trivsel og medvirke til at få den enkeltes potientiale til at udfolde sig bedst muligt. Vi vil styrke og værne om den gode relation og ad den vej skabe overskud og arbejdsglæde.

 

Værdierne er udarbejdet efter de 4 etiske grundprincipper:

- respekt for selvbestemmelse

- hensyn til fysisk og psykisk integritet

- agtelse for værdighed

- omsorg for det sårbare liv

 

Værdibaseret ledelse i praksis:

Værdierne er klangbund for ledelsen og medarbejdernes daglige virke og den måde medarbejderne handler på i bestræbelserne for at leve op til Bytoftens mission og nå Bytoftens vision.

Medarbejderne indgår i teams, hvor man forhandler sig tilrette om de professionelle tilgange og måder, hvorpå man handler over for borgerne. Bytoften respekterer den enkelte medarbejders private værdier, men medarbejderen er forpligtet på at følge de fælles forhandlede aftaler og at udvise en professionel adfærd over for borgere, kollegaer og samarbejdspartnere.
 
Ledelsen sætter rammer og mål for Bytoften. Medarbejderne har licens til kritik af Bytoftens arbejdsgange og måder at handle på. At være kritisk er en mulighed men i endnu højere grad en forpligtigelse for medarbejderne.

 

 

 

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften 73, 7400 Herning Tlf 9628 4700 Fax 9628 4710