Forside > Servicestab > Kørsel

Kørsel


Bytoften har fire busser og to personbiler, beregnet til transport af brugere af Aktivitetscentret og kørsel til andre formål.

Pr. 1. august 2017 er der sket ændringer omkring transport af borgere til private aktiviteter. Ifølge Ankestyrelsen er det ikke længere lovligt at opkræve særskilt betaling af borgerne for kørsel i institutionernes busser
til borgernes private aktiviteter.

Herning Kommune har derfor truffet afgørelse om, at kommunens institutioner ikke kører med borgerne til private aktiviteter og arrangementer.

For beboere i døgnafdelingerne kan vi stadig tilbyde behandlingskørsel
(til fx. lægebesøg, lægeordineret ridefysioterapi, sygehus, tandlæge),
samt kørsel i forbindelse med Aktivitetscentrets tilbud.

Vi kan ikke længere tilbyde transport med borgeren til private aktiviteter og arrangementer (fx familiebesøg, jul og fødselsdage).

 

Kørsel til selvvalgte aktiviteter

For at støtte beboerne i selvvalgte aktiviteter har bestyrelsen oprettet "Retningslinjer for anvendelse af Bytoftens busser" (se link til højre)

Ved selvvalgte aktiviteter (teater, koncert, sportskamp, udstilling o.l.) kan beboerne i døgnafdelingerne få andre til at køre for sig (ledsagere, besøgsvenner, familie), når chaufføren har betalt et årligt kontingent.  

Ledelsen kan "gribe ind", hvis en tur med Bytoftens bus virker uforsvarlig for borgeren (eller bussen) ligesom Bytoftens afdelinger altid har førsteret til busserne.

OBS: Brugerne i Aktivitetscentret som ikke bor i Bytoftens døgntilbud kan ikke bruge Bytoftens busser. De skal bruge den almindelige kollektive trafik eller andre kørselsordninger. Årsagen er, at Bytoften ikke må konkurrere med private kørselstilbud (taxa, bus m.v.)

Ved behov vil personalet naturligvis være behjælpelige med at arrangere alternative transportmuligheder. Det kan være handicapkørsel (borgeren skal forinden visiteres til handicapkørsel) eller det kan være flexture, taxi eller bybus.

 


 

 

   

 Folder:

Spørgsmål og svar angående kørsel i Bytoftens liftbusser

 

 

 

Retningslinjer for anvendelse af Bytoftens busser

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften 73, 7400 Herning Tlf 9628 4700 Fax 9628 4710