Forside > Visitation

Visitation

Borgere fra Herning Kommune:

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter samarbejder om visitationen med Herning Kommunes visitationsenhed og Handicap & Psykiatri.

Vælg ønskede link herunder.

Ældreboliger

Handicapboliger / genoptræning

Borgere fra andre kommuner:

Visiteres ved at kontakte forstander Kirsten Fastrup,
Bytoften Bo- og Aktivitetscenter
Bytoften 73, 7400 Herning
kobkf@herning.dk
Tlf. 96 28 47 00
Fax: 96 28 47 10

Ved visitation af nye beboere bliver der lagt vægt på, at beboeren:

  • er fysisk handicappet og/eller har en erhvervet hjerneskade

  • er psykisk og socialt fungerende, så man selv kan eller vil
    medvirke til at tilrettelægge sin egen hverdag

 


 

  

  

 

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften 73, 7400 Herning Tlf 9628 4700 Fax 9628 4710